AKTUÁLNĚ:

15. 3. 2007 - Rádi bychom vás přivítali na našich nových internetových stránkách, které byly oficiálně spuštěny k dnešnímu datu po zkušebním provozu. Děkujeme za Vaši trpělivost v době, kdy byla tato webová prezentace ve výstavbě.

28. 2. 2007 - V souladu s moderními přístupy a trendy věnujeme velkou pozornost ekologické likvidaci všech našich výrobních i nevýrobních odpadů i zpětné recyklaci materiálů všude tam, kde jen je to možné. Děkujeme za to, že tuto skutečnost oceňujete.

31. 12. 2007 - Firma PR INTERIER Vám přeje do Nového roku 2008 hodně úspěchů a splněných předsevzetí.

 


Naše řešení

        V naší firmě chceme svou činností klienty / zákazníky přesvědčit, že spolupráce s námi na tvorbě atypického interiéru nebo komerčního prostoru s atypickými prvky je dobrou volbou pro každého. Jistota správného postupu při projektu a kvalitní realizace šetří nejen čas, úsilí, ale i vynaložené prostředky.

Jistota správného postupu při návrhu?

        Jsme vybaveni znalostmi v praktické rovině a to díky mnohaletým zkušenostem v praxi. Motivujeme naše klienty k hlubšímu zamyšlení se nad svými potřebami a jejich očekáváním od interiéru, ve kterém budou sami tvořit či pobývat . Výše uvedené aspekty umožní vytvořit výkres / návrh, který je výchozím podkladem pro zpracování realizačních podkladů. Výsledkem je realizace s detailním provedením návrhu bez potřeby změn. Nastává fáze vypracování projektu pro stavební povolení (je-li třeba) nebo realizační projekt. Na základě přesných podkladů je možné vypracovat přesné kalkulace. Tímto způsobem je nejen šetřen čas klienta, ale i jeho finanční prostředky.
Odlišnost v komunikaci hledáme v osobním přístupu ke každému klientovi. Vždy pečlivě nasloucháme, analyzujeme možnosti a varianty řešení, vlastní kapacitní proveditelnost, materiálovou náročnost, reálnost provázanosti celého projektu ve vazbě na kalkulaci cen v porovnání s rozpočtem zákazníka.Obavy v průběhu komunikace snižujeme na minimum, takže výsledkem je spokojenost klienta, vzájemným dialogem dosáhneme spokojenost každého zákazníka s naší odvedenou prací dle smluvního zadání.

1. PRVNÍ SCHŮZKA

        Na první nezávazné schůzce seznámíme klienta s naším sortimentem a možnostmi práce a servisu, který můžeme nabídnout. Na ukázkách publikovaných zrealizovaných staveb/interiérů, které vznikly na základě našich projektů, si může potencionální klient ověřit, zda jsou jeho představy o spolupráci naplněny. Po shlédnutí klientových prostor, které chce od nás předělat, vytvoříme kromě schématu s návrhem možné realizace interiéru i návrh smlouvy s cenou na kompletní nebo dílčí servis.

2. DRUHÁ SCHŮZKA

        V případě, že klient je naší nabídkou osloven, dojde k podpisu smlouvy a jsou zahájeny práce projektu. Klient specifikuje své představy a nároky na finální řešení. Je odstartován tvůrčí proces proměny. Naše spolupráce je propojena se spoustou předních českých architektů. Díky převádění nápadů do skic, kreseb a 3D vizualizací přibližujeme klientům budoucí realitu.

3. REALIZACE

        Po zpracování projektové realizační dokumentace nastává samotná výroba atypického nábytku a interiéru. Výroba je pokaždé časově ohodnocena, termíny se dodržují vždy, pokud nenastanou nepředvídatelné změny ze strany zadavatele.

4. CENA ZA HOTOVÝ PROJEKT

        Cena za projektové práce vychází z platného ceníku. Při tvorbě ceny je ke každému klientovi volen individuální přístup, protože každý přichází s jinými potřebami a v různých fázích rozpracovanosti, s jinými představami a požadavky... Jsme schopni a připraveni poskytnout svým klientům vždy komplexní servis. Což je pro klienta výhoda s ušetřením času, který může využít na jiné pro něj potřebné věci.
        Nabízíme součinnost architekta při výběru dodavatele stavby a jsme připraveni vykonávat autorský dozor nad realizací. Dodavatel vytváří cenové nabídky, harmonogram realizace, dohlíží nad jeho dodržováním, koordinuje jednotlivé profese, řeší vady a nedodělky se subdodavateli a předává dokončené dílo investorovi. Přebírá také zákonnou záruku na celé dílo. Klademe velký důraz na kvalitu řemeslné práce. Celkový vzhled interiéru nebo precizně provedené detaily, které dotvářejí dílo.

 
 
 


5. PŘEDÁNÍ DÍLA

       Hotové dílo, dotvořené v termínu uvedeném na sepsané smlouvě je předvedeno klientovi a předáno. Klient se účastní kontrolních dnů na stavbě a na závěr přebírá hotové dílo.
Celá časová osa pracovního procesu je digitálně dokumentována, a je uložena v archivu pro ukázku v podobě zdařilé reference.

 
TISK   |   MAPA STRÁNEK   |   Přidat k oblíbeným